پاشش قوس الکتریکی (Electric Arc Spray, Wire Arc Spray)

پاشش حرارتی ( Thermal Spraying ) به مجموعه روش هایی گفته می شود که در آنها ماده مذاب فلزی یا غیر فلزی به سطح آماده شده قطعه کار پاشیده شده و تشکیل پوشش می دهد. پاشش قوس الکتریکی یکی از روش‌های پاشش حرارتی است که کمتر از روش‌های دیگر در ایران شناخته شده است. در این روش، دو الکترود سیمی مصرفی به جریان مستقیم بالایی که توسط منبع قدرت تولید می‌شود، متصل می‌گردند. الکترودها به داخل گان تغذیه شده و به هم نزدیک می‌شوند؛ در نتیجه، بین آن‌ها قوس ایجاد می‌شود. قوس ایجادشده باعث ذوب‌شدن سر سیم‌ها شده و فلز ذوب‌شده پس از اتمیزه‌شدن با جریان هوا، به‌سمت نمونه پرتاب می‌شود.

از مزایای روش پاشش قوس الکتریکی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • در این روش، دمای قطعة کار کمتر از روش‌های دیگر پاشش حرارتی بالا می‌رود. به همین دلیل، در کاربردهایی که باید دمای قطعة کار پایین نگه داشته شود، این روش مزیت دارد.
  • نرخ رسوب‌نشانی در این روش نسبت به روش‌های دیگر پاشش حرارتی بالاتر است.
  • در این روش، می‌توان با استفاده از سیم‌های ناهم‌جنس، ترکیبات خاصی را لایه‌نشانی کرد.
  • درصد تخلخل در این روش نسبت به روش پاشش شعله‌ای (Flame Spray) کمتر است.
  • استحکام چسبندگی در این روش نسبت به روش پاشش شعله‌ای (Flame spray) بیشتر است.

کاربردهای پاشش قوس الکتریکی (Electric Arc Spray, Wire Arc Spray)

برخی از کاربردهای این روش به شرح زیر است:

  • ایجاد پوشش‌های آلومینیوم و روی بر سازه‌های بزرگ (پل‌ها، تأسیسات دریایی، و …) به‌منظور ایجاد مقاومت به خوردگی شیمیایی؛
  • بازسازی قطعات مهندسی (بیرینگ، ژورنال، شفت و …)؛
  • ساخت قالب قطعات پلاستیکی با استفاده از مواد با نقطة ذوب پایین (آلیاژهای روی، قلع)؛
  • پوشش‌دادن نشیمنگاه قطعات الکترونیکی با پوشش‌های هادی (مس، روی، و آلومینیوم).

به دلیل مزایای این روش، شرکت پلاسما پژوه پارس اقدام به راه اندازی خط پاشش قوس الکتریکی نموده است.