Slide

خدمات شرکت پلاسما پژوه پارس

محصولات شرکت پلاسما پژوه پارس

توجه                                                 توجه

به استحضار می رسد؛ سایت سوم شرکت پلاسما پژوه پارس در تهران راه اندازی  شد!

تهران، جاده خاوران، خروجی شهرک خاور شهر، جاده محمود آباد، روبروی بیمارستان شهید عراقی، مجتمع صنفی خدماتی محمود آباد، پلاک 60