معرفی شرکت

فعالیت شرکت پلاسماپژوه پارس به‌طور کلی «عملیات حرارتی و مهندسی سطح» با تمرکز بر پوشش‌های پلاسمایی است. فعالیت شرکت از سال 1390 با خدمات نیتروژن‌دهی پلاسمایی آغاز شد و به‌سرعت هم در زمینة توسعة کمّی و کیفی نیتروژن‌دهی پلاسمایی و هم در زمینه‌های دیگر مهندسی سطح (PTA، PEO، PACVD، و…) گسترش یافت. حرکت در مسیر فنّاوری‌های مدرن مهندسی سطح همواره مورد توجه مدیران شرکت پلاسماپژوه پارس بوده است؛ به‌طوری که هم‌اکنون شرکت در 5 محصول دانش‌بنیان است. با توجه به اینکه هم‌اکنون طیف وسیعی از شرکت‌های صنعتی با حوزه‌های کاری گوناگون مشتریان دائم شرکت پلاسماپژوه پارس هستند، رسالت شرکت توسعة کمّی فعالیت‌های جاری، افزایش سطح کیفی خدمات، و نیز واردشدن به حوزه‌های دیگر مهندسی سطح در قالب فعالیت‌های تحقیق و توسعه است.

سعید روستایی

عضو هیئت‌مدیره

تحصیلات: مهندسی مواد
سابقه کاری: ۱۸ سال
زمینه تخصصی: عملیات حرارتی و مهندسی سطح

صفی‌اله اکبری افلاکی

رئیس هیئت‌مدیره

تحصیلات: مهندسی مواد
سابقه کاری: ۱۸ سال
زمینه تخصصی: عملیات حرارتی و مهندسی سطح

علیرضا وجاهتی

مدیرعامل

تحصیلات: مهندسی برق الکترونیک
سابقه کاری: ۲۰ سال
زمینه تخصصی: منابع تغذیه پلاسما