دستگاه نیتروژن‌دهی پلاسمایی

امکان ساخت دستگاه نیتروژن‌دهی پلاسمایی با هر ابعادی و با قابلیت اجرای فرایندهای نیتروژن‌-کربن‌دهی و اکسیداسیون تکمیلی در شرکت پلاسماپژوه پارس وجود دارد. دستگاه‌های نیتروژن‌دهی پلاسمایی به دو دسته اصلی دیواره سرد (cold-wall) و دیواره گرم (hot-wall) تقسیم می‌شوند.

در دستگاه‌های دیواره سرد، گرمایش قطعات تنها به‌وسیله پلاسمای ایجادشده در محفظه خلأ (بمباران یونی) انجام می‌شود (جداره محفظه خلأ آبگرد می‌باشد)؛ درحالی‌که در دستگاه‌های دیواره گرم، گرمایش قطعات هم به‌وسیله پلاسمای ایجادشده داخل محفظه خلأ و هم به‌وسیله المنت‌های حرارتی نصب‌شده روی محفظه صورت می‌گیرد. دستگاه‌های دیواره سرد معمولاً ارزان‌تر بوده و تعمیر و نگهداری آن‌ها ساده‌تر است. باوجوداین، با توجه به مزایای ذیل، استفاده از دستگاه‌های دیواره گرم پیشنهاد می‌شود:

  • یکنواختی دمایی بسیار خوب داخل محفظه خلأ؛
  • امکان نیتروژن‌دهی قطعاتی با ابعاد و شکل‌های متفاوت در یک شارژ کوره؛
  • امکان ایجاد پلاسمای کم‌انرژی و کاهش عوارض پدیده‌هایی مانند کاغذ توخالی و تیزشدن لبه‌ها.

کوره‌های دیواره گرم و دیواره سرد با ابعاد مختلف در شرکت پلاسماپژوه پارس ساخته شده‌اند و امکان ساخت هر دو نوع کوره برای مشتری وجود دارد.

مشخصات و مزایای کوره‌های ساخته‌شده توسط شرکت پلاسماپژوه پارس

– منابع تغذیه پلاسما ساخت شرکت پلاسماپژوه پارس دوجهته (bipolar) بوده و تمام مشخصات پالس در آن‌ها مانند فرکانس (frequency)، چرخه کار (duty cycle)، تعداد پالس‌های مثبت و منفی و… قابلِ‌کنترل است؛

– استفاده از فن داخلی به‌منظور حصول یکنواختی گاز و دما در محفظه خلأ؛

– اتوماسیون کامل کوره و تعبیه هشدارهای لازم به‌منظور جلوگیری از بروز آسیب در کوره و قطعات؛

– کنترل اتوماتیک تمام پارامترهای فرایند مانند فشار داخل محفظه، دمای قطعات، دبی و نسبت گازها، زمان فرایند و… توسط کنترلر دستگاه؛

– انعطاف‌پذیری در طراحی برحسب نوع و ابعاد قطعات مشتری.